جلوگیری از گاز گرفتگی هنگام حفر تخلیه چاه

گاز های موجود در چاه

عمده گازهای تولید شده در چاه 5 نوع است که اکثرآنها بدون رنگ و بو بوده و باعث مشکلات تنفسی خفگی و مرگ انسان میشود معمولا افرادی که این گازها را تنفس میکنند متوجه وجود آنها نمیشوند و یا در صورت متوجه شدن امکان خروج از آن وضعیت را ندارند.

گازی بی رنگ با بوی تند و زننده که خفه کننده و اشک آور است تحریک چشم بینی و مجاری تنفسی سرفه آور و سوختگی سطح پوست از جمله تاثیرات این گاز بر روی انسان است مواجه با حجم زیاد این گاز باعث مرگ انسان میشود چگالی این گاز از هوا کمتر بوده و به همین دلیل از هوا سبک تر است و به آسانی به مایع تبدیل می شود در صورت ترکیب شدن این گاز با هوا و گرم شدن آن یا تحت فشار قرار گرفتن آن امکان انفجار آن وجود دارد.

این گاز که معمولا در اطراف مستراحها و چاه های فاضلاب ئجود دارد. از تجزیه مواد آلی دار مانند اوره ادرار بدست می آید آمونیاک از تجزیه و تخمیر فضولات انسان و حیوان به وجود می آید دلیل وجود این گاز در چاه فاضلاب نیز در همین است باعث کمبود اکسیژن و در نتیجه آن بروز مشکل تنفسی برای افراد درون چاه میگردد.

شخص مسموم شده با این گاز تعرق شدیدی دارد فرد مسموم را به هوای آزاد برده و صورت  پوست و اعضای آلوده شده را با آب شسته و لباسهای آلوده را عوض کرد.

 

تخلیه چاه کوهک

2- سولفید هیدروژن( هیدروژن سولفوره)

گازی بیرنگ سمی و قابل اشتعال با بویی شبیه بوی تخم مرغ فاسد ( غلظتهای پایین) و بوی شیرین( غلظتهای بالا) است. سولفید هیدروژن گازی بسیار سمی است. این گاز باعث ممانعت در جذب اکسیژن در بدن انسان میشود تماس کوتاه این گاز با انسان باعث ایجاد سوزش در حلق بینی و چشمها میشود تماس بلند مدت با آن یا با غلظتهای بالای بروز صدمات جدی بر سلامت انسان و مرگ میشود.
این گاز در طبیعت وجود دارد نفت خام مخازن گاز آتشفشانها و چشمه های آب گرم مکانهای طبیعی این گاز هستند اسن گاز به طور غیر طبیعی نیز در چاه های فاضلاب وجود دارد با تغییراتی که باکتریهای فاضلاب بر روی موادآلی انجام میدهند این گاز تولید میشود چگالی سولفید هیدروژن از هوا بیشتر است به همین دلیل پایین تر از هوا ودر سطح پایین چاه جمع میشود..

3- متان

گاز بی رنگ و بو است و قابلیت اشتعال فراوانی دارد وجود این گاز باعث کمبود اکسیژن در محیط میشود این گاز از تجزیه مواد آلی درون مرداب تولید میشود که به آن گاز مرداب نیز گفته میشود گاز متان بسیار سمی است و استنشاق آن به مدت طولانی جای اکسیژن را دستگاه تنفسی انسان اشتغال کرده و باعث خفگی میشود قرد مسموم شده با انی گار باید به سرعت هوای آزاد منتقل شود.

گازی بی رنگ و بو و غیر قابل اشتعال است چگالی این گاز هوا بیشتر است و همیشه در سطح پایین تر قرار میگگیرد این گاز سمی است و تنفس آن در ابتدا باعث تنگی نفس و احساس خفگی میشود تنفس در مدت طولانی باعث خفگی و مرگ میشود.

گازی بی رنگ و بو است که بر اثر سوختن ناقص مواد تولید میشود مقدار کمی از این گاز در خون انسان نیز وجود دارد اما اگر این مقدار بیشتر از حد باعث مرگ انسان میشود.

پس از بررسی وضعیت چاه و عدم وجود گاز های سمی نیز باید دقت داشت اگر چه گاز های سمی درون چاه وجود ندارند اما بایداکسیژن برای تنفس فرد درون چاه وجود داشته باشد ممکن است در بعضی از چاه های بخار آب یا دیگر گاز های بی خطری جای اکسیژن را گرفته باشند کارگران حفر چاه باید به این نکته دقت داشته باشند با افزایش عمق چاه غلظت اکسیژن درون آن گاهش میابد. اکسیژن غلظت پایین نیز برای تنفس انسان کافس نیست و باعث خفگی انسان میشود هنگام حفر چاه باید با استفاده از وسایل مناسب اکسیژن را به داخل چاه هدایت کرد.

رعایت نکات ایمنی

کارگرانی که برا فعالیت های مختلف مانند حفر چاه لایروبی وارد چاه فاضلاب میشوند باید قبل از ورود به چاه نکات ایمنی کار را رعایت کنند قبل از ورود به چاه باید از وجود گاز های سمی درون آن اطمینان حاصل شود بو کردن و استنشاق گازهای دهانه چاه روش مناسبی برای بررسی وضعیت چاه نیست. غلظت گازهای سمی چاه ممکن است باعث مسمومیت و بی هوشی فرد در دهانه چاه شوند و فرد به داخل چاه سقوط کند.
عدم وجود بو نیز دلیل کافی برای ورود به چاه نیست برخی از گازهای سمی درون چاه فاقد رنگ و بو هستند و فرد با استنشاق آنها دچار مسمومیت میشود مسمومیتهای این دسته از گازهای سمی نیز ناگهانی است یعنی فرد بعد از ورود به چاه و استنشاق گاز دچار ضغف خفگی و مسمومیت میشود و دیگر برای او امکان خروج از چاه و درخواست کمک از دیگران وجود ندارد مسمومیت با گازهای سمی هیچ ارتباطی با توان جسمی فرد نیز ندارد حتی قوی ترین افراد از نظر جسمی نیز با تنفس این گاز دچار مسمومیت و حتی مرگ میشوند

صفحه های پر بازدید لوله بازکنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای تماس ( کلیک کنید )